Arbetsuppgifter

Det som är bra med vår arbetsplats är att den är skapad både för djuren och för människorna. Den är inte heller konstruerad på sådant sätt att man sitter och klappar på hundar hela tiden. TLC är en förening med en bred och växande verksamhet. Då ingår det förutom djurvård även sociala medier och teknik, praktiska insatser, ekonomi, marknadsföring, medlemsvård och kansliarbete. Man får också arbeta ihop med volontärer från Europa som mestadels pratar engelska.


Uppgifterna har alltså en bredd och några konkreta exempel är:

- Måla saker på inredningen eller skyltar.
- Ekonomihantering, kontroll av kontantkassa, bokföring och dess underlag.
- Uppdatering av webbsidor, Facebook, Instagram och liknande.
- Att ta kontakt med medlemmar.
- Att förbereda olika aktiviteter som exempelvis småhund/valptäffar eller om det är någon kvällsföreläsning.
- Hjälpa till med något nytt utvecklingsområde där vi avser starta något nytt.
- Genomföra inköpa till djur.
- Självklart städa, hålla ordning och sköta de ordinarie dagsrutinerna.
- Ordna med mat, fika och liknande till både människor och djur.

Det är också fritt och högt i tak vad det gäller personers egna idéer kring vad de kan och vill arbeta med. Vi är snabba med att erbjuda plats, ge ansvar och göra personer delaktiga. Vi tycker också det är viktigt att vad en person arbetar med samtidigt är kopplat till ens intresse eller riktning dit man vill utvecklas och lära sig mer.