Framtidvision

En vision är egentligen något man ser i stjärnorna som man ska sträva efter men vi väljer att ha delar av visionen konkret så att det vi vill blir nåbart!

Vi vill börja arbeta med lantdjur. Vi har tomt och möjlighet till betesmark i Bokhultet. Vi vill satsa på hjälpverksamhet för utsatta och oönskade djur. Redan nu har vi ett samarbete med Växjö Hemlösa Katter, Black dog foundation och Djurkompaniet.


Vi vill ha en cityfarm! Det kanske börjar med en minde men steget därefter är en större och efter det en ännu större. Här kan man arbeta med djur och natur i större skala. Här kan man också bedriva kurser, odlingar, fastighetsprojekt, konferenser och mycket mer. Här kan vi arbeta med internationella volontärprojekt där personer får mat och husrum men de är och driver cityfarmens verksamhet oavlönat.

Vi vill ha flera hunddagis och även större verksamhet för katter och andra husdjur. Vi behöver inte vara begränsade bara till en verksamhetslokal utan kan finnas på flera platser runt om i Växjö och Kronobergs län.

Vi vill samverka övergripande med myndigheter som kommuner och Regionförbund. På det här sättet kan vi mer organiserat och i större skala arbeta med djurkontakt för barn på daghem, äldre på äldreboende och omsorgstagare på gruppboenden.

Vi vill snickra, plöja, köra traktor, ha strutsar, bedriva hantvek, arbeta med kroppen, se till att personer får fysisk aktivitet, ha en fotostudio, bygga tiny houses, åstadkomma satsningar och verksamheter utan att vara beroende av bidrag!

Vi vill ha ett omplaceringshem för oönskade djur, djur som farit illa och behöver ett tillfälligt hem för att bli vårdade och får dem att känna sig trygga innan de flyttar till sitt föralltid hem.