Freestylkurs nov 2016 - feb 2017

I samarbete med Marie Tuvegård och Humlehunden arrangerar vi kurs i Freestyle. 

Vi tar emot löpande anmälningar och kör igång när man kommit upp i 5-6 deltagare.

Aktivitetvärd/kursledare
Marie Tuvegård, info@humlehunden.se, 070-354 75 47.