top of page
Färglad Jack Russel

Sysselsättning

TENDER LOVING CARING

Du som har diagnoser inom NPF och psykisk ohälsa och vill göra något meningsfullt kan ansöka om sysselsättning via Växjö kommun hos oss.

Sysselsättning kan till exempel vara att delta i aktiviteter och social samvaro tillsammans med andra. Det kan också vara en mer strukturerad sysselsättning med arbetsträning som kan öka dina möjligheter till studier eller arbete längre fram. Oavsett form så deltar du alltid efter din egen förmåga.

Målet med insatsen kan vara att du ska få något meningsfullt att göra, möjligheten till att träffa andra människor med samma intressen och hitta rutiner i din vardag.

När du har fått ett beslut om att du har rätt till sysselsättning har du möjlighet att välja att vara hos oss och i våra andra föreningar också. Växjö kommun, det är du som väljer utifrån dina intressen.

Även när du har sysselsättning så får du en egen handledare och ingår i ett arbetslag tillsammans med andra hos oss. Vi arbetar både med att göra det bra för djuren samtidigt som vi också gör det bra för människorna som genom olika verksamheter och aktiviteter kommer i kontakt med djuren hos oss.

bottom of page