top of page

Möjligheter hos TLC

Praktik, arbetsträning, sysselsättning

Om man går i skolan eller har kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommun så finns det flera bestämda upplägg/program/beslut som kan vara aktuella hos oss.

Skolupplägg
Genom skolan så kan det handla om praoplats, praktik, LIA (lärdande i arbetet) eller uppsatsskrivningar (högskole-/universitesnivå). I vissa fall så har vi också avtalade upplägg med Naturbruksgymnasier eller liknande djurvårdsutbildningar både regionalt och nationellt.

Arbetsförmedlingen
Genom Arbetsförmedlingen så finns det olika typer av platser som exempelvis arbetsträning, arbetsförberedande, arbetsprövning, sysselsättning. Vilket som kan vara aktuellt beror på vilken situation den aktuella personen befinner sig i och hur länge man varit arbetssökande. Vi arbetar både med att hjälpa personer ut på arbetsmarknaden men även att personer ihop med djur ska må bättre så att man i steg 2 kan börja närma sig arbetsmarknaden.

Försäkringskassan
Här finns det upplägg som hänger ihop med aktivitetsersättning (under 30 år) och sjukersättning (över 30 år). Här handlar det om att prova att komma tillbaka till arbetslivet.

Kommun
Här samarbetar vi med kommuners arbetsmarknadsenheter och omsorgen. Här kan det handla om att på olika sätt komma närma arbetsmarknaden eller att ha en alternativ daglig verksamhet eller ren sysselsättning.

Oavsett vilken myndighet man har kontakt med eller vilken situation man är i så brukar vi ofta kunna hjälpa till på något sätt. Arbete med djur är något otroligt bra för oss människor och det stärker välmående och livskvalitén. Det här ihop med regelrätta arbetsuppgifter i samarbete med andra personer i vårt team ger en väldigt bra grund för att utvecklas och komma framåt.


Intresseanmälan
Du som är intresserad av någon sorts plats hos oss kontaktar vår samordnare som finns inom vår paraplyorganisation, Nätverket SIP.

Fia Sjöstrand

Mail: fia.sjostrand@sip.se

Telefon: 0470-32 40 14.

bottom of page