top of page
Målar verktyg

Idell hjälp/Volontär

TENDER LOVING CARING

Som medlem eller exempelvis förälder till en medlem så är du varmt välkommen att hjälpa föreningen på ideell basis. Vi har en hel del saker som vi kan behöva hjälp med. När någon anmäler sitt intresse för att komma med och stötta vårt föreningsarbete så brukar vi alltid ta reda på vad man själv önskar och kan tänka sig. Ett ideellt engagemang inom föreningen kan handla om allt möjlig.

 

Några exempel kan vara:

  • Aktivietsvärd för olika träffar.

  • Sköta om djuren, akvarium och städa i deras utrymmen.

  • Sätta upp affischer och dela ut kort till djuraffärer.

  • Snickra saker till djuren eller lokalerna i allmänhet.

  • Hjälpa till att odla och sköta om våra grönsaksodlingar.

  • Hjälpa till att gå ut med hundar

  • Hjälpa till att hitta sponsorer antingen på sin egen arbetsplats eller externa företag.

  • Hålla i någon utbildning eller komma och föreläsa i något ämne kring djur och skötsel.

  • Ordna med planeringar för en trevlig och funktionsanpassad arbetsmiljö och att skapa miljöer som passar bra för våra olika djur och deras behov.

  • Vara en mer aktiv ledare för någon grupp.

 

 

Vi är tacksamma för alla resurser som vi kan få till oss och din personliga tid är den mest värdefulla som en personer kan ge oss.

Därefter har vi material, kunskap, ekonomi och annat i föreningen.

 

Kontakt
Om du är intresserad av att bistå som idell hjälp/volontärsarbetare hos oss så kontakta vår samordnare som finns inom vår paraplyorganisation

Nätverket SIP.

Fia Sjöstrand

Mail: fia.sjostrand@sip.se

Telefon: 0470-32 40 14.

bottom of page